Kelmendi GmbH është pjesëmarrës në Panairin SIAL 2022, në Pavionin Gjerman.

Jeni të mirëseardhur të na vizitoni në kabinën 1-H-033.

Çfarë është Pavijoni Gjerman?

“German Pavilion” quhet stend i përbashkët zyrtar i kompanive gjermane në panairet në mbarë botën. Si ekspozues, kompanitë gjermane prezantojnë produktet dhe shërbimet e tyre nën markën “Made in Germany”.

Die Kelmendi GmbH ist Teilnehmer an der Messe SIAL 2022 im Deutschen Pavillon.

Besuchen Sie uns gerne am Stand 1-H-033.

Was ist der Deutsche Pavillon?

„German Pavilion“ heißt der offizielle Gemeinschaftsstand deutscher Unternehmen auf Messen weltweit. Als Aussteller präsentieren deutsche Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen unter der Marke „Made in Germany“.